Plan postępowań na 2019 rok


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Bursy Szkolnej w Sandomierzu na 2019 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.Lp. Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Dostawy Usługi Przewidywany tryb/procedura Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej X Przetarg nieograniczony 230 000,00 IV kwartał
2. Roboty budowlano-remontowe Bursy Szkolnej X Przetarg nieograniczony 240 000,00 I kwartał
Pobierz dokument