O nasBursa Szkolna w Sandomierzu została utworzona w dniu 01 września 2004 roku uchwałą Nr XII/96/2004 Rady powiatu w Sandomierzu z dnia 11 lutego 2004 roku z trzech internatów funkcjonujących przy sandomierskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Bursa Szkolna jest placówką publiczną. Opiekę pedagogiczną sprawują wychowawcy.

Dyrektorem bursy jest Pani Monika Borycka-Burek

W naszej placówce mieszkają uczniowie:

I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu:
II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki:
Ponadgimnazjalnego Zespółu Szkół Ekonomicznych, im. E. Kwiatkowskiego:
Zespółu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, im. Komisji Edukacji Narodowej:
Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, im. Z Strzeleckiego:

oraz:

Słuchacze Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu:
Studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej:
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej:
Niemal dwustu wychowanków ma do dyspozycji świetlicę, pracownię komputerową, kompleks boisk. Młodzieżowa Rada Bursy jest organizatorem wielu udanych imprez jak: Otrzęsiny, Andrzejkowe Wróżby, Dzień Chłopaka, inscenizacje parateatralne, dyskoteki, turnieje sportowe.
W stołówce można zjeść smaczne śniadanie, obiad i kolację z sandomierskich świeżych warzyw.
Przeglądając pękatą kronikę placówki, na początku można znaleźć sentencję Seneki:

„Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć”, a potem ikonograficzne ślady tej nauki: rysunki, fotografie, kronikarskie zapisy – nierzadko rymowane. Ot chociażby:

„Na świętego Andrzeja
Błyska pannom nadzieja”

Albo z akcji „ Żyj zdrowo”

„Gdy masz chęć na papierosa
Sięgnij po … menthosa”.

Podczas wakacji bursowi poeci ustępują miejsca prawdziwym artystom. Przebywali u nas młodzi malarze z Rzeszowa, od wielu lat gościmy w naszych progach artystów Letniej Akademii Sztuki z Poznania. W Bursie gościmy artystę ludowego Jana Puka. Jego wypowiedzi artystyczne mają charakter interdyscyplinarny (poezja – plastyka ).

Listę gości w Bursie wzbogacają goście zagraniczni – młodzież z Niemiec, która swe zauroczenie Sandomierzem wyraziła pozostawiając po sobie pamiątkę w Kronice Bursy („Visiting Sandomierz”). Przyjeżdża do nas również młodzież zza wschodniej granicy, która pragnie poznawać nasze miasto.

Zakwaterowanie znaleźli u nas również świętokrzyscy literaci z prezesem O/ZLP Stanisławem Nyczajem i wiele grup młodzieży szkolnej odwiedzającej prastary gród położony na siedmiu wzgórzach.