Pliki do pobraniaPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok ………2017………
w Bursie Szkolnej w Sandomierzu.

L.P. Opis przedmiotu zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia publicznego Orientacyjna wartość zamówienia netto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Dostawa żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej dostawy przetarg nieograniczony
jak w latach ubiegłych
188 982,44 IV kw