BURSA Sandomierz
Pliki do pobraniaPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Bursy Szkolnej w Sandomierzu na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. z 2017 r. , poz.1579 z późn. zm.

L.P. Opis przedmiotu zamówienia Roboty budow. Dostawy Usługi Przewidywany tryb/procedura Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej X Przetarg nieograniczony 230000,00 IV kwartał 2017